{{ 'CONFIRM_REMOVE_TXT' | translate }}
{{ 'CONFIRM_REMOVE_ADDRESS_TXT' | translate }}
{{ 'CANCEL_ORDER_TXT' | translate }}
{{ 'CONFIRM_ORDER_TXT' | translate }}
ยืนยันการสั่งซื้อสำเร็จ !

หมายเลขการสั่งซื้อของคุณคือ {{OrderNumber}}
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ของเราได้รับคำสั่งซื้อของท่านและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลแล้ว คุณสามารถตรวจสอบสถานะของ order ได้ที่เมนู "ตรวจสอบรายการสถานะสินค้า" ค่ะ